Terms of service

www.hoelo.com internet sitesi adresine girdiğiniz için teşekkür ederiz. Merkez 2. İnönü Mah. 27 Mayıs Cad. No:162 D:1 Narlıdere / İzmir adresinde mukim HOELO TEKSTİL GAMZE ÜNAL(bundan böyle “Hoelo” olarak anılacaktır) tarafından işletilen İnternet Sitesi’ni kullanmadan önce lütfen işbu (“Hizmet Şartları”) okuyunuz. Hizmet Şartları İnternet Sitesi’nin her türlü kullanımı için geçerlidir. İnternet Sitesi’nin bir kullanıcı hesabı oluşturulmadan kullanılması hallerinde dahi aşağıdaki Hizmet Şartları’nın kabul edilmesi gerekmektedir. İletişim adresi: 2. İnönü Mah. 27 Mayıs Cad. No:162 D:1 Narlıdere / İzmir 

Hoelo zaman zaman Hizmet Şartları’nı değiştirebilir. Bu nedenle, İnternet Sitesi’ne her giriş yaptığınızda Hizmet Şartları’nı gözden geçirmeye devam edin. İnternet Sitesi’ni böylesi herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra kullanmanız, Hizmet Şartları’ndaki değişikliklerin farkında olduğunuzun ve bu değişikliklere uyacağınızı kabul ettiğinizin göstergesidir. Hizmet Şartları’nı kabul etmek istemezseniz, İnternet Sitesi’ni kullanmayabilirsiniz.

Hoelo zaman zaman İnternet Sitesi aracılığıyla yarışmalar ya da kampanyalar düzenleyebilir. Bu yarışma ve kampanyalara ilişkin koşullar, varsa, bu yarışma ve kampanyaların düzenlendiği kısımlara eklenecektir.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak İnternet Sitesi’nin tamamının veya bir kısmının kopyalanması kesinlikle yasaktır.

  1. İnternet Sitesi’ne Erişim

   İşbu İnternet Sitesi 18 yaşında veya 18 yaşından büyük kişilerin kullanımına yönelik olarak yapılmış ve bu amaç için tasarlanmıştır. İnternet Sitesi’ni kullanmak ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanarak kullanıcı hesabı oluşturmak için 18 yaşında veya daha büyük olmanız ve geçerli bir e-posta adresiniz olması gerekmektedir. 18 yaşından küçük olmanız halinde veliniz veya kanuni vasinizin önceden izin vermiş olması gerekmektedir.

   İnternet Sitesi’nde kullanıcı hesabı oluşturmak istemeniz halinde sizden bazı bilgileriniz istenebilecektir. İnternet Sitesi’ne sağlamış olduğunuz tüm bilgilerin tam ve doğru olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz.

  2. Bilgi Toplama

   Hoelo İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde, diğer tüm internet sitelerini ziyaret ettiğinizde olduğu gibi, ziyaretiniz ile ilgili kullandığınız tarayıcının cinsi, sunucu adı ve internete erişim sağladığınız IP adresi, İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz tarih ve zaman, Hoelo İnternet Sitesi tarayıcınızda açıkken ziyaret ettiğiniz diğer sayfalar ve eğer varsa sizi doğrudan Hoelo İnternet Sitesi’ne getiren internet sitesinin internet adresi gibi hususları da içerebilecek belirli anonim bilgiler otomatik olarak kaydedilir. Bu bilgiler kişisel bilgi oluşturmaz. Zira ilgili bilgiler aracılığıyla herhangi bir kimlik tespiti yapmak mümkün değildir.

  3. Kişisel Kullanıma Yönelik Ürün ve Hizmetler

   İnternet Sitesi’nde tarif edilen ürün ve hizmetler ve bunlara ilişkin olarak sizlere sağlayabileceğimiz herhangi bir numune yalnızca kişisel kullanım içindir. Bu ürün veya hizmetlerin veya bizden aldığınız numunelerin herhangi birisini doğrudan ya da yeniden satışa sunulmak üzere satamazsınız. Bildirimde bulunarak veya bulunmadan, Hizmet Şartları’nın ihlaline yol açabilecek olan herhangi bir ürünümüzü veya hizmetinizi tamamen veya kısmen iptal etme veya ürünün miktarını azaltma hakkımızı saklı tutuyoruz.

  4. Dayanak Oluşturmama

   Hoelo, İnternet Sitesi yoluyla ulaşılan bilgilerin doğruluğunu sağlamaya çalışsa da İnternet Sitesi’ndeki ürün tarifleri, renkleri, bilgileri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olamamak üzere hiçbir bilgi ve materyalin tamlığını, geçerliliğini veya doğruluğunu garanti etmemektedir.

  5. Dışarıya Verilen Bağlantılar

   Bu İnternet Sitesi’nden ayrılmanızı ya da üçüncü kişilerin sitelerinden bu İnternet Sitesi’ne ulaşmanızı sağlayan bağlantılar olabilir. Bağlantı verilen bu siteler, Hoelo’nun kontrolü altında değildir. Hoelo, bağlantı verilen bu sitelerin içeriğinden ve/veya bağlantı verilen sitelerde bulunan herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. Üçüncü kişilerin sitelerine bağlantı verilmesi, herhangi bir bağlantı verilmiş site veya böylesi bir sitede mevcut ürünler ve hizmetler yararına Hoelo tarafından verilmiş bir onay değildir. İnternet Sitesi, ulaşılabilirliği ve içeriği Hoelo’nun kontrolü altında olmayan dış kaynak ve hizmetler vasıtasıyla ulaşabileceğiniz bağlantılara sahip olduğu sürece; söz konusu bu dış kaynak ve hizmetlere ilişkin her türlü konu, ilgili dış kaynak ve hizmetlere yönlendirilmelidir. Hoelo, İnternet Sitesi üzerindeki herhangi bir erişim veya yönlendirme dolayısıyla uğranılan zarar veya cezadan sorumlu olmayacaktır.

  6. Taahhütte Bulunmama

   İnternet Sitesi, mülkiyet haklarının ve üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmediği taahhütlerinin de dâhil olduğu ve fakat bunlarla sınırlı olmayan, uygulanabilir hukuk uyarınca açık ve/veya örtülü hiçbir taahhüt vermez. Hoelo, İnternet Sitesi’nde bulunan herhangi bir uygulama için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez; İnternet Sitesi’nin kesintisiz veya hatasız çalışacağına, ya da arızaların onarılacağına ilişkin bir taahhütte bulunmaz. Hoelo, İnternet Sitesi’nin bilgisayarınızla uyumlu olduğuna ya da İnternet Sitesi veya servis sağlayıcısının virüs, solucan ya da “Trojan” içermediğine ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır; bunlardan dolayı uğrayabileceğiniz zararlardan sorumlu değildir. Hoelo ayrıca İnternet Sitesi’ne erişim için kullanılan telefon hat ve ekipmanlarının güvenilirliği veya sürekli ulaşılabilirliğinden sorumlu değildir.

   Bu Hizmet Şartları, bir tüketici olarak kanundan doğan haklarınızı etkilemez.

  7. Tazminat

   Hoelo, iştiraklerine, bağlı şirketlerine, çalışanlarına, temsilcilerine, tedarikçilerine veya acentelerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri herhangi bir talep aşağıdaki durumlardan kaynaklandığında ya da aşağıdaki durumlarla bağlantılı olarak oluştuğunda;

   1.            İnternet Sitesi’ni kullanımınız, 
   2.            Hizmet Şartları’nın tarafınızca ihlal edilmesi,
   3. İnternet Sitesi’nin sizin tarafınızca kullanılmasının 
    • Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ya da kişilik hakkını ihlal etmesi,
    • İftira ya da karalama niteliği taşıdığı veya üçüncü bir kişiyi yaraladığı ya da ona zarar verdiği iddiası,
   4.             İnternet Sitesi’nden herhangi bir unsuru silmeniz, İnternet Sitesi’ne herhangi bir unsur eklemeniz,
   5.            İnternet Sitesi’nde herhangi bir unsuru değiştirmeniz ya da İnternet Sitesi’ni izinsiz kullanımınız, 
   6.            İşbu Hizmet Şartları dâhilinde tarafınızca verilmiş taahhütleri ihlal etmeniz halinde

   üçüncü şahıslar tarafından Hoelo’ya, iştiraklerine, bağlı şirketlerine, çalışanlarına, temsilcilerine ve acentelerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri herhangi bir talebe ilişkin Hoelo’yu, iştiraklerini, bağlı şirketlerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve acentelerini savunmayı ve bunları tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

   Hizmet Şartları’nın bu bölümünde İnternet Sitesi’nin sizin tarafınızca kullanımınıza yapılacak atıfların, üçüncü kişilerin İnternet Sitesi’ne sizin bilgisayarınızı kullanmak suretiyle erişmesi hallerini de kapsadığı kabul edilecektir. Siz, bu üçüncü kişilerin iddiaları, eylemleri, talebi veya açtığı davalar sebebiyle masraf, zarar veya harcama doğması halinde (vekalet ücretleri de dâhil) Hoelo’yu, iştiraklerini, bağlı şirketlerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve acentelerini tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

  8. İnternet Sitesi Değişiklikleri

   Hoelo’nun, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nin herhangi bir unsurunun içeriği veya teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu değişikliklerin sizin İnternet Sitesi’ne erişim yapamamanız ile sonuçlanabileceğini de ayrıca kabul ediyorsunuz.

  9. Hizmet Şartları’nın Feshi

   İşbu Hizmet Şartları siz veya Hoelo tarafından haklı nedene bağlı olarak ya da olmayarak her zaman feshedilebilir. Hizmet Şartları’nın Hoelo tarafından feshedilmesi halinde Hoelo kayıt esnasında belirttiğiniz adresinize e-posta mesajı göndererek sizi bu hususta bilgilendirecek ve bu e-posta mesajının aktarımından itibaren bir saat içinde ilgili e-posta mesajını aldığınız varsayılacaktır. Fesih o zaman etkili olacaktır. E-posta adresinizde meydana gelecek değişiklikler hususunda bizi bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Hizmet Şartları’nı info@hoelo.com  e-posta adresine bir e-posta mesajı göndererek feshedebilirsiniz. Feshi takiben İnternet Sitesi’nden elde edilmiş tüm İçerik ve İçerik kopyaları imha edilmelidir.

  10. Bölünebilirlik ve Feragat

   İşbu Hizmet Şartları’nın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz bulunması halinde, o hükmün geçersizliği Hizmet Şartları’nın diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecek; geri kalan hükümler aynı güce ve etkiye sahip olmaya devam edeceklerdir. Bu Hizmet Şartları’nın herhangi bir hükmünden feragat edilmesi ilgili hükümden ya da diğer hükümlerden sürekli olarak feragat edileceği anlamına gelmemektedir.

  11. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

   Hizmet Şartları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve taraflar Türk mahkemelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul etmektedirler.

  12. İrtibat

   Gizlilik uygulamalarımızla ilgili görüşlerinizi belirtmek veya kişisel bilgilerinizle ilgili herhangi bir soru sormak için bizimle irtibat kurmak isterseniz, İnternet Sitemizin “İletişim” kısmı üzerinden iletişime geçebilirsiniz.